Maak een keuze

Kies onderwerp...

Welke oefenstof wordt er aangeboden in Rekenen Extra?

Er is een zeer groot aanbod met oefen- en toetsstof, verdeeld over vier hoofddomeinen (Getallen, Verhoudingen, Meten en Verbanden) en elf subdomeinen. De structuur van deze leerlijnen sluit aan bij de (vanuit de overheid vastgestelde) referentieniveaus voor het rekenonderwijs, en dekt alle verplichte rekenonderwerpen. Alle oefeningen en toetsen worden op twee niveaus aangeboden: het Fundamentele niveau en het Streefniveau.

Jouw antwoord niet gevonden?

Neem contact op met onze klantenservice op maandag t/m vrijdag van 08:00-17:00 uur: 088-522 68 88.