Maak uw keuze

Ik ben...

Welke oefenstof wordt er aangeboden in Rekenen Extra?

Er is een zeer groot aanbod met oefen- en toetsstof, verdeeld over vier hoofddomeinen (Getallen, Verhoudingen, Meten en Verbanden) en elf subdomeinen. De structuur van deze leerlijnen sluit aan bij de (vanuit de overheid vastgestelde) referentieniveaus voor het rekenonderwijs, en dekt alle verplichte rekenonderwerpen. Alle oefeningen en toetsen worden op twee niveaus aangeboden: het Fundamentele niveau en het Streefniveau.

Uw antwoord niet gevonden?

Stel dan hier uw vraag aan AmbraSoft of neem contact op met onze klantenservice op maandag t/m vrijdag van 08:00-17:00 uur: 088-522 68 88